تحریم‌های آمریکا ، ایزولاسیون بین‌المللی رژیم آخوندی و سرفصلی در اوج گیری قیام های مردم ایران

دولت آمریکا تحریمهای دور دوم را  سخت‌ترین تحریمهایی توصیف کرد که تاکنون بر رژیم ایران  اعمال شده است. اما این  تحریمها شامل چه مواردی

Read more

بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران

دولت آمریکا از امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ برابر با ۵نوامبر۲۰۱۸ اجرای دور دوم تحریمها علیه رژیم ایران را شروع کرد. دومین دور تحریمهای آمریکا

Read more

چهارمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ۵۵شهر + فیلم

روز یکشنبه ۱۳ آبان، کامیونداران زحمتکش چهارمین روز از چهارمین دور اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. رانندگان در شهرهای اسلامشهر، اسدآباد، اصفهان، مبارکه،

Read more

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۱ – دوران آماده‌باش سرنگونی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم.

Read more

تروریسم رژیم ایران در اروپا ، و ضربه ای دیگر در دانمارک

در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ یک تروریست مزدور رژیم ایران  در دانمارک دستگیر شد،فرد دستگیرشده یک تبعه نروژی ایرانی‌الاصل است .به گفته پلیس دانمارک در

Read more