پخش زنده گردهمایی بزرگ ایرانیان برای آزادی در پاریس

درشرایطی که تظاهرات مردم ایران همچنان ادامه دارد، شورای ملی مقاومت ایران (به رهبری خانم مریم رجوی) آلترنانتیو دمکراتیک برای رژیم آخوندی ، در9

Read more

واشنگتن تایمز: ایران – معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومت

هشت ویژگی یک آلترناتیو: ۱. سازمان: ساختار سازمانی استوار و توانمندیهای سازمانی پایدار، هم در داخل ایران و هم خارج از کشور، آن را قادر می

Read more

بیانیهٔ بیش از ۵۰رهبر بلندپایه مذهبی انگلستان، همبستگی با همایش بزرگ ایرانیان در پاریس

در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در ۹تیر ماه (۳۰ژوئن)، بیش از ۵۰تن از رهبران مذهبی انگلستان، از جمله ۴اسقف اعظم و ۱۴لرد اسقف، بیانیه‌یی

Read more

آلترناتیو، مسأله اصلی در تغییر و سرنگونی رژیم

علیرضا معدنچی نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند… هزار نکته باریکتر ز مو این

Read more

اولین کهکشان بعد از قیام دیماه ۹۶

به گواهی دوست و دشمن، قیام قهرمانانه مردم ایران در بیش از ۱۴۰شهر که از هفتم دیماه ۹۶ شروع شد، نقطه‌عطف و تحول کیفی

Read more

مجاهدین در آلبانی و داستان «بفرمایید زنجبیل!»

وقتی کتاب تاریخ ایران را ورق می‌زنیم و سرگذشت سرداران و دلیران آن را می‌خوانیم& به نکات و دقایق بسیار لطیفی برمی‌خوریم که حاصل

Read more