ادامه اعتصاب سراسری رانندگان کاميون براي نهمين روز به‌رغم اقدامهای سرکوبگرانه

فراخوان به مراجع بین‌المللی برای آزادی اعتصابگران بازداشت شده روز چهارشنبه ۹خرداد (۳۰مه) اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌داران برای نهمین روز متوالي ادامه يافت.

Read more

سرنگونی محتوم، پیروزی محتوم – مسعود رجوی

سرنگونی محتوم، پیروزی محتوم – مسعود رجوی https://leader.mojahedin.org/i/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C    

Read more

اعتصاب رانندگان کامیون به‌رغم اقدامهای سرکوبگرانه و فریبکارانه رژیم وارد دومین هفته می‌شود

اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران در روز سه‌شنبه ۸ خرداد (۲۹مه) برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. روز پیش از آن در

Read more

پاره کردن عکسهای بزرگ خامنه ای در شهر کرج توسط جوانان دلیر میهن

کرج پاره کردن عکسهای بزرگ خامنه ای در شهر کرج توسط جوانان دلیر میهن پنجشنبه 10 خرداد 1397  

Read more

نصب تراکتها و تصاویر رهبری مقاومت ایران و نوشتن شعارهایی بر علیه خامنه ای در سراسر میهن توسط کانونهای شورشی

نصب تراکتها و تصاویر رهبری مقاومت ایران و نوشتن شعارهایی بر علیه خامنه ای در سراسر میهن توسط کانونهای شورشی  

Read more

محمد حنیف‌نژاد کیست؟

«مرگ بر فرزند انسان لازم گشته هم‌چنان که گردنبند براینوعروس و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف…». این کلمات تکان‌دهنده بخشی

Read more