ادامه اعتصاب سراسری رانندگان کاميون براي نهمين روز به‌رغم اقدامهای سرکوبگرانه

فراخوان به مراجع بین‌المللی برای آزادی اعتصابگران بازداشت شده روز چهارشنبه ۹خرداد (۳۰مه) اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌داران برای نهمین روز متوالي ادامه يافت.

Read more