ناکام ماندن رژیم ایران در خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یکشنبه ۲۲تا ۲۷مهرماه جاری به مدت شش روز در پاریس با محوریت ارزیابی پیشرفت رژیم ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه برگزار شد.

 درنشست این گروه بیش از ۸۰۰مقام از ۲۰۴کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای بین‌المللی برای شرکت در نشست شش روزه (FATF); در

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده بودند.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد ;استانداردهای بین‌المللی; برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد رژیم ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی این رژیم دارای اهمیت حیاتی بود.

نهایتا گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست پایانی خود رژیم ایران را برای چهار ماه دیگر در لیست سیاه  خود نگه داشت.

با تشدید تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران، در صورت خروج ایران از لیست سیاه در آخرین جلسه گروه  FATF   تهران می‌توانست  مجدداً در لیست سرمایه‌گذاریهای بین‌الملل قرار گیرد.

اما در نشست نهایی این گروه در پاریس حضور رژیم ایران در لیست سیاه  FATF برای ۴ماه دیگر تمدید شد، و رژیم ایران نتوانست خود را در سر فصل اجرایی شدن مرحله دوم تحریمها که در ۱۳ آبانماه اجرایی خواهد شد از لیست سیاه  FATF خارج ساخته  و راهی برای دور زدن تحریمها پیدا کند.

در این رابطه رئیس اجلاس FAFT گفت ما از عدم پیشرفت رژیم ایران برای پیوستن به این کنوانسیون سرخورده شده ایم.

با این حال ، برای تثبیت نام رژیم ایران در لیست سیاه یا خارج کردن آنها از این لیست، به این رژیم ۴ ماه دیگر فرصت داده شد.

مجلس رژیم ایران در راستای درخواستهای گروه FATF ، پس از جدالهای شدید باندی نهایتاً چهار لایحه شامل لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به  کنوانسیون پالرمو؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند. اما تنها یکی از لوایح موفق به عبور از سد  شورای نگهبان رژیم شده و به قانون تبدیل گردید و ۳لایحه دیگر عملاً به قانون تبدیل نشده‌اند.

قابل توجه این که مدیر اجرایی FATF، طی مصاحبه‌یی اعلام کرده بود، جلسه پاریس آخرین مهلت برای  رژیم ایران برای بررسی پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی میباشد. این در حالی است که ۱۰ماه از زمان تعهدی که بانک مرکزی ایران سپرده بود گذشته است ولی هنوز اقدامات مقتضی توسط رژیم ایران کامل نشده است.

تا دو سال پیش نام ایران، در فهرست سیاه FATF قرار داشت، اما پس از توافق اتمی برجام، و با پذیرش تعهداتی از سوی رژیم ایران، اعمال اقدامات ویژه این گروه علیه ایران موقتاً تعلیق شد .

گروه ویژه اقدام مالی از رژیم ایران انتظار دارد خواسته های زیر را در برابر خروج از لیست سیاه برآورده کند

جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا.

شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.

اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».

اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک.

ارائه اسناد چگونگی شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز.

تصویب و اجرای کنواسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.

اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.

در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی

اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.

You May Also Like