مصاحبه فاکس نیوز با رودی جولیانی

تلویزیون فاکس نیوز

اظهارات رودی جولیانی وکیل ترامپ

وقتی که او رئیس جمهور آمریکاست موضوع فرق می کند من نقش خود را بعنوان وکیل او را با دیدگاهم برسر سیاست خارجی را  قاطی نمی کنم او دیدگاه های مرا در زمان کارزار انتخاباتی می داند من من هم دیدگاه های او ر ا می دانم و اکنون متفاوت است تاریخی یک ونیم ساله گذشته است ولی او توسط افرادی احاطه شده است که مشاوران بسیار لایق در سیاست خارجی می باشند.

 فکر می کنم دیدگاه جان بولتون تفاوت چندانی نسبت به یک سال و نیم قبل نکرده است که این توافق بدترین توافقی بوده که در تاریخ آمریکا بدست آمده است .

متاسفانه رژیم ایران از آن تابحال سود برده است . و فکر می کنم نخست وزیر نتانیاهو کار بسیار خوبی انجام داد که به ما نشان داد چگونه آنرا نقض می کردند و ام.ئی.کی نیز همان کار را می تواند به همان کارایی نخست وزیر انجام دهد.

بنابر این من نمی توانم پیش بینی کنم درست نیست و اگر من در زندگی شخصی ام بودم این پیش بینی را به شما می گفتم شما علاقمندی مرا می دانید! اما من نمیتوانم پیش بینی بکنم زیرا من رئیس جمهور را نمایندگی می کنم

You May Also Like