مریم رجوی: رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع #زیست_محیطی امکان‌پذیر است

مریم رجوی:مقاومت ما معتقد هست که رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع امکان‌پذیر است اما قبل از هرچیز باید حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاكميت پایمال‌شده مردم اعاده و احیا شود.

You May Also Like