فیلمی از حمله به پایگاههای اسد در حما

فیلمی از حمله به پایگاههای اسد در حما
۱۰ اردیبهشت
گفته می‌شود در این حملات دهها پاسدار و همچنین فرمانده نیروهای اسد کشته شده است

 

You May Also Like