رهبر اپوزیسیون ایران در اولین مصاحبه با یک روزنامه مصری

 

قیام فقرا در ایران نشانگر خشم عظیم مردم ایران است

روزنامه الیوم السابع – مصر ۷/۲/۹۷ : « رهبر اپوزیسیون ایران در اولین مصاحبه بعد از اعتراضات دسامبر. مریم رجوی به الیوم السابع: قیام اخیر انفجار سیاسی ناشی از انباشتگی خشم عموم مردم است. فاصله گرفتن مصر از برقراری روابط با ولی فقیه سیاستی حكیمانه است.

مصاحبه كننده: محمد محسن ابو النور

-ما خواهان یك نظام جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت هستیم.

-یگانگی خواستهای تظاهركنندگان در همه شهرها دلیل قاطعی است كه ما در مدیریت قیام موفق شدیم.

-زن ایرانی اراده‌اش را برای انقلاب علیه رژیم مذهبی در ایران بارز ساخته است.

– در ایران تعداد بیکاران به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است

-20 میلیون ایرانی در حلبی آباد شهرها زندگی میكند ویك سوم مردم ایران گرسنه هستند.

-خامنه‌ای به نقش مجاهدین خلق در اعتراضات اعتراف كرده زیرا كه از نقش ما وحشت دارد.

-مطبوعات فرانسوی راجع به فشارهای رژیم بر فرانسه برای تحویل دادن ما صحبت میكنند.

-ما از خلقهای غیر فارس و خواهران و برادران اهل سنت‌مان حمایت میكنیم

كسی كه تاریخ سیاسی ایران را بخواند میداند كه هیچ وضعیتی پایدار نمی‌ماند، در این كشور مملو از عجایب و تناقضات واقع در پشت پرده طبیعت كوههای فارس، وضعیت در زندگی انسان تغییر میكند و چند بار دگرگون میشود، و مسئولی تا ابد در منصب باقی نمی‌ماند، همچنین مخالفی تا ابد در كرسی اپوزیسیون باقی نمی‌ماند، این یكی از واقعیتهای سیاسی است كه تاریخ معاصر شاهدش بوده، شاه محمد رضا پهلوی از تاج و تخت به تبعید رفت و در تبعیدگاهش درگذشت، خمنیی از تبعید به قدرت منتقل شد و در میهن خود مرد و ابو الحسن بنی صدر بین تبعید و حاكمیت، سپس بار دیگر تبعید در نوسان بود.

خانم مریم رجوی از این قاعده مستثنی نیست بل تاریخ سیاسی او از كار در سازمان مجاهدین خلق سپس شركت در انقلاب ضد شاه و موفقیتش در سرنگونی شاه و سپس كودتای خمینی علیه وی و بعد تبعیدش و نشستنش بر كرسی ریاست جمهوری موازی ایران و رهبری شورای ملی مقاومت ایران، نشانی از استمرار این وضعیت خاص ایران است، اینكه آدمی تا ابد در رأس قدرت باقی نمی‌ماند و مخالفی تا ابد در تبعید نمی‌ماند.

الیوم السابع بعنوان یك رسانه از موضع مصری و عربی و ناسیوناسیتی خود سكویی برای رصد و پیگیری و تحلیل و قرائت استفاده میكند. و از آنجائیكه لحظه به لحظه مبارزات سیاسی اخیر در ایران را با شروع موج اعتراضات دسامبر زیر نظر داشت، به این ضرورت پی برد كه به اندیشه استراتژیكی شخصیت سیاسی كه رژیم ایران توسط رهبر و رئیس‌اش او را متهم ساخت كه بانی و تحریك كننده این تظاهرات و اعتراضات بوده است نزدیك شود و با او گفتگو كند، اما قبل از ورود به جزئیات این مصاحبه بایستی برخی واقعیتهایی را كه به فهم بهتر این مصاحبه كمك میكند را بدون ورود به چگونگی رسیدن به یا تماس با خانم رجوی، روشن ساخت.

اولا: این مصاحبه اهمیتش را نه فقط از كار سیاسی مملو و فشرده شورای ملی مقاومت ایران بلكه از حركت انگشتان اتهام رسمی كسب میكند كه بسوی این شورا و اعضا و رهبر آن مریم رجوی نشانه رفته است.

ثانیا: تحلیل وقایع اخیر روشن می‌سازد كه این شورا اعضا و عناصری در داخل دارد كه توان ایجاد حركت در سكون سیاسی و بسیج توده‌ای و قیام انقلابی و انتقال آنچه رخ میدهد به خارج را دارند، این به معنی توان این شورا در تأثیر گذاری در داخل است حتی اگر فعالیت اعتراضی را از راه دور مدیریت بكند.

ثالثا: روابط بین مریم رجوی بعنوان رهبر سیاسی كه مخالفین در خارج دورش گرد آمده‌اند و خامنه‌ای تقریبا مشابه روابط اوج گرفته‌ای است كه خمینی از تبعیدش در نوفل لو شاتو حومه پاریس با شاه محمد رضا پهلوی مدیریت كرد و توانست او را سرنگون كند، رجوی جایگاهش را از وحدت اپوزیسیون فارس و خلقها و ملیتهای غیر فارسی حول وی بدست آورده است و وقاقع حدود 17 ساله مخالفت خمینی با خاندان پهلوی را بیاد آورده است. ..

You May Also Like