بالاگرفتن خشم مردم ایران.. رژیم ایران به مانور جدیدی روی می آورد

روزنامه الایام- بحرین ۲/۲/۹۷ :

« اسکای نیوز عربی

« در پی بالاگرفتن خشم مردمی در ایران، مردم شهرها و مناطق مختلف به تظاهرات و اعتراضات علیه فقر و بیکاری و تعدیات مقامات و فساد رژیم ادامه دادند و حسن روحانی در تلاشی مأیوسانه برای مهار قیام مردمی به مانور جدیدی روی آورد. بنا به گفته سایت سازمان مجاهدین خلق، هفته گذشته دهها شهر ایران شاهد بیش از 71 تظاهرات با میانگین روزانه 10 مورد اعتراض بود. این تظاهراتها علیه وضعیت فاجعه باریست که (مردم) در آن بسر میبرند و علاوه براین بخاطر تبعیض و سركوبی است که مردم غیر فارس را در برگرفته است. همین منبع گفت :اعتراضات، اقشار مختلف اجتماعی شامل کارگران و بازنشستگان و دانشجویان و معلمین و کشاورزان را شامل میشود و بازنشستگان (نیز) در تهران و کرج و حومه دست به تظاهرات گسترده زدند.

 همچنین بسیاری از استانها و شهرها همچون آذربایجان و مازندران و دامغان و بندرعباس و مشهد و رشت و کرمان و پارس آباد شاهد اعتراضات کارگری بود که نیروهای انتظامی با سرکوب و دستگیری به مقابله با آن پرداختند. علاوه بر این حرکتهای هفته گذشته همچنین شامل اعتراضات کشاورزان بخاطر کم آبی و اعتراضات شهروندان عرب به رفتار تبعیض آمیز با آنها در استان خوزستان و اعتراضات به اصلاحات اداری در شهر کازرون واقع در جنوب غربی کشور بود.کلیپهای تصویری که بر روی سایتهای ارتباط جمعی منتشر گردید اعتراضات محلی ای را نشان میدهد که با شعارهایی علیه رژیم آخوندی درکشور گسترش می یابد. بعنوان نمونه آنها شعار میدهند: ”دشمن ما همینجاست همش میگن آمریکاست“. در تلاشی برای مهار خشم مردمی، روحانی از طریق شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و انداختن توپ به زمین کسانیکه آنها را مسئولین خطاب میکرد به مانور جدیدی روی آورد و به بی تحركی این افراد در پاسخگویی موثر به اعتراضات فزاینده مردمی انتقاد كرد. این مانور همچنین بعد از انتشار یک کلیپ تصویری که در آن برخورد خشن با یک زن، به اتهام بد حجابی را نشان میداد، پلیس اخلاق را نیز در بر گرفت. روحانی توضیح داد که ترویج فضیلت ازطریق خشونت موفق نخواهد بود. روز پنجشنبه یک کلپپ تصویری بر روی شبکه‌های ارتباط جمعی گذاشته شد که نشان میداد پلیس اخلاق یک زن را که موهای خود را به میزان کافی نپوشانده بود مورد ضرب و شتم قرار میدهد. روحانی با این اظهارات ظاهرا تنها یک ناظرو نه رئیس جمهور کشور میباشد. امری که ناظران آنرا تلاشی مایوسانه از جانب این مرد برای مهار اعتراضاتی قلمداد کردند که خطری واقعی برای این رژیم ایجاد کرده است. و تاکید کردند که این اظهارات روحانی تنها برای مصرف تبلیغاتی در داخل و خارج میباشد».

You May Also Like