مریم رجوی: رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع #زیست_محیطی امکان‌پذیر است

مریم رجوی:مقاومت ما معتقد هست که رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع #زیست_محیطی امکان‌پذیر است اما قبل از هرچیز باید

Read more

گردهمایی بزرگ ایرانیان برای حمایت از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت 30 ژوئن 2018

گردهمایی بزرگ ایرانیان برای حمایت از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت 30 ژوئن 2018

Read more

برنامه 10 ماده ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت مردم ایران برای ایران فردا

برنامه 10 ماده ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت مردم ایران برای ایران فردا گردهمایی بزرگ ایرانیان برای یک پیوستن و حمایت

Read more

پاره کردن عکسهای بزرگ خامنه ای در شهر کرج توسط جوانان دلیر میهن

کرج پاره کردن عکسهای بزرگ خامنه ای در شهر کرج توسط جوانان دلیر میهن پنجشنبه 10 خرداد 1397  

Read more

نصب تراکتها و تصاویر رهبری مقاومت ایران و نوشتن شعارهایی بر علیه خامنه ای در سراسر میهن توسط کانونهای شورشی

نصب تراکتها و تصاویر رهبری مقاومت ایران و نوشتن شعارهایی بر علیه خامنه ای در سراسر میهن توسط کانونهای شورشی  

Read more

اعتصاب عمومی رانندگان کامیون ها در شهرهای مختلف میهن

اعتصاب عمومی رانندگان کامیون ها در شهرهای مختلف میهن و بستن راه بندر عباس به شیراز توسط اعتراض کنندگان سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

Read more