تروریسم و قانون اساسی رژیم ولایت فقیه

بمبی که دیپلومات-تروریست‌های اعزامی تهران به گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت فرستاده بودند، پیش از رسیدن به محل انفجار کشف و ضبط شد و

Read more

مریم رجوی: رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع #زیست_محیطی امکان‌پذیر است

مریم رجوی:مقاومت ما معتقد هست که رهایی جامعه از فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع #زیست_محیطی امکان‌پذیر است اما قبل از هرچیز باید

Read more

پخش زنده گردهمایی بزرگ ایرانیان برای آزادی در پاریس

درشرایطی که تظاهرات مردم ایران همچنان ادامه دارد، شورای ملی مقاومت ایران (به رهبری خانم مریم رجوی) آلترنانتیو دمکراتیک برای رژیم آخوندی ، در9

Read more

واشنگتن تایمز: ایران – معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومت

هشت ویژگی یک آلترناتیو: ۱. سازمان: ساختار سازمانی استوار و توانمندیهای سازمانی پایدار، هم در داخل ایران و هم خارج از کشور، آن را قادر می

Read more

بیانیهٔ بیش از ۵۰رهبر بلندپایه مذهبی انگلستان، همبستگی با همایش بزرگ ایرانیان در پاریس

در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در ۹تیر ماه (۳۰ژوئن)، بیش از ۵۰تن از رهبران مذهبی انگلستان، از جمله ۴اسقف اعظم و ۱۴لرد اسقف، بیانیه‌یی

Read more

آلترناتیو، مسأله اصلی در تغییر و سرنگونی رژیم

علیرضا معدنچی نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند… هزار نکته باریکتر ز مو این

Read more